minitech logo

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver personuppgiftsbehandlingen som sker i Minitech Sweden AB. Nedan beskrivs vår behandling av dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy i det fall det sker ändringar i vår personuppgiftsbehandling, t.ex. att vi behandlar fler av dina personuppgifter än vad som beskrivs nedan.

Inledning

Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida, eller är extern intressent.

Minitech Sweden AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Det betyder att vi bestämmer varför och på vilket sätt dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll från externa källor, exempelvis pressmeddelanden. Genom att följa externa källor kan du som besökare på vår hemsida komma att bli omdirigerad till en webbplats som Minitech Sweden AB inte är personuppgiftsansvarig för, och som vi inte har åtkomst till, och inte kan styra över, inklusive cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta webbplatser för ytterligare information när du lämnar Minitech Sweden AB hemsida.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål

Beroende på i vilken roll vi kommer i kontakt med dig så behandlar vi olika typer av personuppgifter. I din kontakt med Minitech Sweden AB kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har inhämtats antingen direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.

Externa intressenter

De personuppgifter som behandlas när du är extern intressent till oss är:

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende med oss, för marknadsföringsändamål, t.ex information om Minitech Sweden AB och för att möjliggöra nya affärer för Minitech Sweden AB.

Anställda hos våra leverantörer och/eller kunder

De personuppgifter som vi behandlar om dig som anställd hos en leverantör och/eller kund till oss är:

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för administrering av och/eller fullgörande av avtal mellan oss och din arbetsgivare.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Minitech Sweden AB behandlar dina personuppgifter när det är i vårt berättigade intresse att behandla dem. Så är exempelvis fallet för den behandling som sker i samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär (inkl. den efterföljande hanteringen av ärendet och marknadsföring).

Som anställd hos en kund eller leverantör till oss kommer vi också att behandla dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som finns mellan oss och din arbetsgivare.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna fullgöra avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna eller när det krävs att vi sparar dem enligt preskriptionslagen. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål. Information, bilder och nyhetsnotiser som vi publicerar på hemsidan med stöd av vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns ett nyhetsvärde i informationen som finns publicerad och ändamålet kvarstår.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddslagstiftningen, under vissa förutsättningar, vissa rättigheter. Dessa är:

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Minitech Sweden AB

Att: Privacy

Källvägen 17

SE 78233 MALUNG

mail@minitech.se