minitech logo

Raynauds Fenomen

Vad är Raynauds Fenomen?

Raynauds fenomen (även känt som "likfingrar") är ett tillstånd där blodkärlen i ett område (vanligtvis fingrar eller tår) krampaktigt drar ihop sig mer än normalt, en process som kallas Raynauds fenomen anfall.

Vad är ett Raynauds fenomen anfall?

Varaktigheten på ett Raynauds fenomen anfall kan variera, från några minuter till flera timmar.

Vad kan orsaka ett Raynauds fenomen anfall?

Hur många har Raynauds fenomen?

Är Raynauds fenomen farligt?

För de allra flesta är svaret nej, även om de upplevs som mycket obehagliga episoder.

Men för ett fåtal kan blodtillförseln under anfallen bli så begränsad att sår och hudskador kan bildas.

Om något av detta låter bekant rekommenderar vi att du tar en pratstund med din läkare, särskilt om du tillhör dem vars anfall resulterar i skador.

Hur får man Raynauds fenomen?

Hos vissa kan det finnas en ärftlig komponent.

Att arbeta med stöt/vibrerande verktyg ökar risken för att få Raynauds fenomen.

Majoriteten (80-90%) av Raynauds fenomen är fall av den primära sorten.

Primär Raynauds fenomen

Primär Raynauds fenomen har inga kända underliggande sjukdomar, vi är fortfarande inte 100% säkra på vad som orsakar det.

Sekundär Raynauds fenomen

Sekundär Raynauds fenomen beror på en eller flera underliggande sjukdomar, några exempel är:

Hur behandlar man Raynauds fenomen?

Anfall med Raynauds fenomen utlöses vanligtvis av plötsliga temperaturskillnader (t.ex. att röra vid något kallt) eller känslomässig stress.

Det viktigaste är att försöka undvika det du vet kan utlösa ett anfall.

Hur förebygger man Raynauds fenomen?

Återigen, om något av detta låter bekant rekommenderar vi att du pratar med din läkare.